Praktična delavnica o kriptovalutah za običajne ljudi.

Opći uvjeti poslovanja

Rdeče Oranža d.o.o. i korištenje Internet stranica u njihovom vlasništvu

 

Prihvaćanje Uvjeta

Označavanjem kućice “Slažem se s općim uvjetima”, ispunjavanjem podataka i klikom na gumb “Završi kupnju” neopozivo naručujem ulaznicu za sudjelovanje na Coinmans događaju prema broju ulaznica koje sam označio prilikom kupnje. Također se u potpunosti slažem da organizator događaja, tvrtka Rdeča Oranža, d.o.o. Titova cesta 2a, 2000 Maribor, Slovenija, matični broj: 6152066000 (u daljnjem tekstu voditelj osobnih podataka/izvođač) sljedeće osobne podatke: moje ime i prezime, e-mail adresa i telefon ili obrađuje broj mobitela za potrebe izravnog marketinga. , statistička obrada, provođenje istraživanja, slanje ponuda, promotivnih materijala, čestitki, časopisa, razne nagradne akcije i pozivi na događanja, komunikacija, svakodnevna provedba marketinških istraživanja, prilagodba ponude, segmentacija i provedba ostalih vrsta marketinških i poslovnih analiza i druge svrhe. Osobe navedene na prijavnici imaju pravo uvida u osobne podatke i pravo kontaktirati organizatora na adrese navedene u prijavnici i ovim općim uvjetima ako žele pregledati, ispraviti, promijeniti ili ažurirati svoje osobne podatke kod organizatora baze podataka. Priređivač je dužan u roku od 15 dana spriječiti korištenje osobnih podataka u svrhu analize pretplatnika, te za prezentaciju proizvoda i usluga Rdeča Oranža d. o. o. (odjaviti s obavijesti), te u roku od 5 dana obavijestiti osobu koja je to zatražila. Troškove svih vezanih akcija snosi organizator.. Partner za oglašavanje je tvrtka Apel PR d.o.o.

Ujedno potvrđujem i izjavljujem da sam propisno upoznat sa svojim pravom na pregled, kopiranje, dopunu, ispravak, blokiranje i brisanje osobnih podataka koji se na mene odnose u skladu s odredbama 29, 30, 31, 32 i 33 Zakona o zaštiti osobnih podataka (ZVOP–1–UPB1) – Službeni glasnik Republike Slovenije, br. 94/ 2007. Također izjavljujem da me upravitelj osobnih podataka obavijestio da je prijenos podataka besplatan. Prikupljeni se podaci neće prosljeđivati trećim stranama. Korisnici koji se žele odjaviti s primanja novosti mogu to slobodno napraviti na poveznici samih obavijesti.

 

_______________________

 

Općenito

Opći uvjeti poslovanja uređuju postupak prijave i odjave određenog događaja prije njegova održavanja, zaštitu osobnih podataka i izvođenje događaja. Opći uvjeti poslovanja Rdeča Oranža d.o.o. (u daljnjem tekstu: opći uvjeti) odnose se na sva događanja (seminare, radionice, konferencije i druga događanja obrazovne i/ili informativne prirode – u daljnjem tekstu: događanja) i obrazovne programe (audio i video obrazovni programi, online obrazovni programi, tekstovi , folije i drugi edukativni materijali u bilo kojem formatu – u daljnjem tekstu: obrazovni programi), u organizaciji Rdeča Oranža d.o.o. (u daljnjem tekstu: organizator).

Opći uvjeti vrijede i primjenjuju se jednako za sva događanja i sudionike, osim ako organizator drugačije ne odredi u kontekstu prijave za pojedino događanje.

Opći uvjeti poslovanja sastavni su dio svake prijave za svako događanje, neovisno o obliku prijave za događanje (pisanim putem, putem internet stranice, faksom ili na drugi način iz kojeg se vidi osoba i događanje za koje se prijavljuje). Svaka osoba koja se prijavi na pojedini događaj, u cijelosti, neopozivo i bezuvjetno prihvaća ove Opće uvjete. Opći uvjeti i odredbe poslovanja objavljeni su u obliku pravne obavijesti u trenutno važećoj verziji na internet stranici organizatora (http://www.oranza.si) mogu se povremeno mijenjati. U trenutku prijave na pojedino događanje vrijede opći uvjeti i odredbe koji su u tom trenutku bilo objavljeni na internet stranici http://coinmansa.com/splosni-pogoji_coinmansa.html.

Prijava i uplata kotizacije

Prijave na događaj vrše se ispunjavanjem prijavnice u tiskanom obliku, online prijavnice na internet stranici ili putem email-a na info@coinmansa.com. Svi prijavljeni dobivaju upute za plaćanje i rok plaćanja za pojedini događaj (uključujući i mogućnost obročnog plaćanja) nakon prijave na email adresu koju su naveli na obrascu za prijavu.

Otkazivanje registracije

Organizator zadržava pravo odbiti bilo koju prijavu ili otkazati bez navođenja razloga. Ovo vrijedi i ako je korisnik već prebacio novac. U tom će slučaju organizator vratiti uplaćeni iznos. Otkazivanje kupaca moguće je isključivo pisanim putem, emailom na adresu info@coinmansa.com. Organizator ne prihvaća usmena otkazivanje putem telefona.

Otkazivanje prijave na Događaj bez obveze plaćanja kotizacije

Ukoliko za prijavu na pojedino Događanje nije potrebno ispuniti obrazac za prijavu koji sadrži Uvjete poslovanja za predmetni Događaj, primjenjuju se sljedeći Opći uvjeti: Rok za pisani otkaz bez obveze plaćanja prijave kotizacija je 7 dana prije datuma održavanja objavljenog u programu događanja. U slučaju naknadnog otkazivanja prijave, Organizator će Vam naplatiti kotizaciju u cijelosti. Za prijavu na pojedina Događanja potrebno je ispuniti prijavnicu uz koju su navedeni posebni uvjeti poslovanja koji vrijede za predmetno Događanje, a koji također definiraju mogućnost otkazivanja prijave za Događaj, bez plaćanja kotizacije, naknade ili uz djelomičnu obvezu plaćanja kotizacije. Uvjeti poslovanja, za koje je potrebno dati suglasnost potpisom prilikom prijave na predmetni događaj, cjelovito i u cijelosti definiraju mogućnosti otkazivanja prijave, uključujući i njen izostanak, osim ako u uvjetima poslovanja nije drugačije navedeno. Organizator zadržava pravo odbiti prijavitelja i vratiti već plaćenu kupoprodajnu cijenu (npr. zbog prevelikog broja prodanih mjesta).

Sadržaj događanja i obrazovnih programa

Sadržaj predavanja i materijala na pojedinačnim događanjima te sadržaj drugih obrazovnih programa (uključujući online obrazovne programe, audio i video programe) izražavaju isključivo stavove autora/predavača, a ne nužno i stavove institucija u kojima su zaposleni ili samog organizatora. Ni u kojem slučaju Rdeča Oranža d.o.o., Vsenet d.o.o. i Gog data d.o.o., njihovi zaposlenici ili podizvođači nisu odgovorni za bilo kakvu štetu (neizravnu, izravnu ili posljedičnu) nastalu na temelju informacija na ovim stranicama ili informacija dobivenih na pojedinim događanjima ili drugim obrazovnim programima.

Događanja i obrazovni programi o osobnom financiranju i investiranju

Organizator i njegovi predavači nisu financijski savjetnici, burzovni posrednici niti registrirani investicijski savjetnici. Ne preporučuju određene kriptovalute, kriptovalutne fondove, dionice, fondove ili bilo koje druge financijske instrumente. Ako se u Događajima i u Obrazovnim programima spominju bilo kakve kriptovalute, dionice, fondovi ili druge vrste financijskih instrumenata, oni se spominju samo u ilustrativne ili obrazovne svrhe. Prije donošenja bilo kakve investicijske odluke posavjetujte se sa savjetnikom koji ima odgovarajuću licencu.

Unatoč našim naporima da vam pružimo točan sustav za kratkoročno trgovanje, Organizator i njegovi predavači ne mogu vam jamčiti profitabilnost u budućnosti. Postoji rizik od gubitka u svim vrstama trgovanja. Prošla izvedba ne predviđa buduće povrate. Informacije u događajima i obrazovnim programima ne predstavljaju financijski ili drugi stručni savjet.

Izjava o zaradi

Organizator ne daje nikakva jamstva niti garancije o rezultatima koje vi ili drugi možete postići kao rezultat sudjelovanja u određenom Događaju ili korištenja Obrazovnih programa. Organizator se trudi kako bi potencijalnim sudionicima kvalitetno i točno prezentirao svoja događanja i obrazovne programe te njihovu sposobnost da im pomognu poboljšati svoje financijske rezultate, ali su sudionici sami odgovorni za svoje rezultate koji, između ostalog, ovise o njihovom znanju, vještinama, poslovnoj sposobnosti, financijskoj situaciji te količini vremena i truda uloženog u implementaciju znanja.

Rezultati koje postižu sudionici Događanja i Obrazovnih programa uvelike variraju, a Organizatoru nisu poznati prosječni rezultati sudionika na području prodaje, zarade, rasta poslovanja ili drugih rezultata.

Organizator koristi izjave ili druge tvrdnje sudionika u vezi s njihovom prodajom, zaradom ili drugim rezultatima koje postižu sudionici Događanja i Obrazovnih programa. Ove izjave ili druge tvrdnje ne znače da ćete vi ili drugi postići slične rezultate. Zarade i rezultati koje su sudionici ostvarili u prošlosti ne predviđaju nužno zarade i rezultate koje će postići u budućnosti. Kada Organizator spominje povrate, prodaju, financijske ili druge rezultate koje su postigli sudionici Događaja i Obrazovnih programa, te se tvrdnje temelje na informacijama dobivenim od sudionika. Možda nema dokumentaciju ili druge dokaze o rezultatima koje su ti pojedinci postigli.

Cijena događaja

Cijena događaja onakva je kakva je u tom trenutku objavljena na internet stranici događaja. Cijena događaja može se promijeniti, što je također navedeno na internet stranici. Cijena može vrijediti npr. do određenog datuma, nakon čega se mijenja (povećava ili smanjuje), što je također navedeno na Internet stranici.

Sadržaj događanja i obrazovnih programa

Sadržaj predavanja i materijala na pojedinačnim događanjima te sadržaj drugih obrazovnih programa (uključujući online obrazovne programe, audio i video programe) izražavaju isključivo stavove autora/predavača, a ne nužno i stavove institucija u kojima su zaposleni ili samog organizatora. Ni u kojem slučaju Rdeča Oranža d.o.o., njeni zaposlenici ili podizvođači nisu odgovorni za bilo kakvu štetu (neizravnu, izravnu ili posljedičnu) nastalu na temelju informacija na ovim stranicama ili informacija dobivenih na pojedinim događanjima ili drugim edukativnim programima.

Odricanje od odgovornosti

Organizator koristi izjave ili druge tvrdnje sudionika u vezi njihove prodaje, zarade ili drugih rezultata koje postižu sudionici događanja ili edukacijskih programa. Ova izjava ili druga tvrdnja ne implicira da ćete vi ili drugi postići slične rezultate. Zarada i rezultati koje su sudionici ostvarili u prošlosti ne predviđaju nužno zaradu i rezultate koje će postići u budućnosti. Organizator nije pravno, materijalno ni financijski odgovoran za dolazak, odlazak i vrijeme provedeno na događaju. Organizator ne snosi odgovornost za eventualnu štetu ili eventualno otuđenje imovine tijekom prisustva na događaju.

Zaštita podataka

Organizator osigurava visoku razinu zaštite osobnih podataka te se obvezuje pažljivo čuvati i koristiti sve zaprimljene osobne podatke navedene u obrascu za prijavu ili primljene putem obrasca na ovoj ili drugim internet stranicama, samo u svrhu analize podataka o sudionicima događaja, za marketinške svrhe, istraživanja i za prezentaciju proizvoda i usluga tvrtke Rdeča Oranža d. o. o., i neće ih prosljeđivati trećim stranama bez pristanka osobe na koju se ti podaci odnose.

Uvjeti korištenja sadržaja zaštićenog autorskim pravima

Rdeča Oranža d.o.o. zadržava pravo pogrešaka na svim svojim internet stranicama, kao u slikovnom tako i u tekstualnom dijelu, te ne preuzima odgovornost za iste. Sve informacije, grafički i programski elementi (tekstovi, skice, fotografije, video sadržaji i slično) sadržani na internet stranici organizatora autorsko su djelo organizatora i stoga su već predmet zaštite autorskih prava ili drugih oblika stvaranja unutar zakonski dopuštenih okvira zaštite intelektualnog vlasništva. Korisnicima je dopuštenje korištenje objavljenih sadržaja isključivo i osobne i nekomercijalne svrhe. Svaki pojedini korisnik smije koristiti objavljeni sadržaj samo u jednom osobnom primjerku. Dokumenti i sadržaj objavljeni na ovim internet stranicama ne smiju se ni pod kojim uvjetima kopirati, prepisivati, reproducirati ili na bilo koji drugi način širiti u komercijalne svrhe. Dokumenti i sadržaji objavljeni na stranicama organizatora mogu se iznimno reproducirati isključivo u nekomercijalne svrhe, pri čemu moraju biti sačuvati svi podatci i autorima i izvoru, te upozorenja o zaštiti autorskih ili drugih prava. Takav proizvod i svi drugi proizvodi ili usluge koje se njima mogu oglašavati moraju, kao i ove internet stranice, biti potpuno besplatni i dostupni svima pod istim uvjetima bez dodatnih ograničenja.

Svatko tko želi objaviti samo dio sadržaja ili ga želi objaviti pod drugačijim uvjetima, mora prethodno dobiti pisano dopuštenje autora. Ako ovi uvjet nisu ispunjeni, prema Zakonu o autorskim i srodnim pravima Republike Slovenije, kopiranje autorskog sadržaja ovih internet stranica nije dopušteno.

Registracija, prijava i pregledavanje sadržaja internet stranice http://www.oranza.si/splosni-pogoji znači automatsko prihvaćanje ovih uvjeta. Datum objave posljednje verzije uvjeta i odredbi: 22. veljače 2022. godine.

The past performance of cryptocurrencies is not a reliable indicator of its future performance. Cryptocurrencies are complex instruments and carry with them a high risk of losing money quickly due to leverage.

info@coinmansa.com

We are at your disposal for any questions.

Rdeča Oranža d.o.o., Titova c. 2a, 2000 Maribor, Slovenia, tax nr.: SI46631011, reg. nr.: 6790607000, info@coinmansa.com