Passive income with the use of decentralized finance

Most people who have invested in cryptocurrencies in the past or in the last year do not know what to do with them or where they could store them safely. There is a range of options here to keep your funds safe and get passive rewards at the same time. Among all the different ways to generate passive income with your crypto assets, staking and yield farming are in the spotlight. Which earning strategy is better depends on the individual and their requirements.

Creating value through NFTs

“Non-fungible tokens” or NFTs are a hot topic of conversation this year. Some claim that it is an inflated balloon, while others are of the opinion that the next Mona Lisa will be issued right on the blockchain, in the form of an NFT. For many, this is something unimaginable, but considering the digital transformation in the world, many agree that the Internet is missing one of the fundamental building blocks of society – the concept of personal property. How do NFTs intend to solve this problem?

(Detailed) basic analysis of financial market

podrobna-osnovna-analiza-sinancnih-trgov-coinmansa

Trading with cryptocurrencies, like other financial assets, has recently gained in popularity. The vast majority start their trading with the intention of making a quick profit and do not realize that it is a long term game. Analyzes say that after one year only 10% of traders remain in this business and of these, only 20% manage to survive to the third year. So the real challenge is to hold on and trade until you start making a profit.

Pasivni prihodek z uporabo DeFi (decentraliziranih financ)

Večina ljudi, ki je v kriptovalute vložila v preteklosti ali v zadnjem letu, ne ve kaj bi z njimi počeli oz. kje bi jih varno shranili. Tukaj obstaja nabor možnosti kako svoja sredstva varno ohraniti in istočasno dobivati pasivne nagrade. Med vsemi različnimi načini pridobivanja pasivnega dohodka z vašimi kripto sredstvi sta v središču pozornosti »stejkanje« in »yield farming«. Katera strategija zaslužka je boljša, je odvisno od posameznika in njegovih zahtev.

Ustvarjanje vrednosti z NFT-ji

»Non-fungible tokens« ali NFT-ji so v tem letu vroča tema pogovora. Nekateri trdijo da gre za napihnjen balon, spet drugi so mnenja, da bo naslednja Mona Lisa izdana prav na blockchainu, v obliki NFT-ja. Za mnoge je to nekaj nepredstavljivega, ampak glede na digitalno transformacijo v svetu, se mnogi strinjajo, da internetu manjka eden izmed temeljnih gradnikov družbe – koncept osebne lastnine. Kako nameravajo NFT-ji rešiti ta problem?

Kako trgovati in zaslužiti s kriptovalutami: temelji in osnove pametnega investiranja

podrobna-osnovna-analiza-sinancnih-trgov-coinmansa

Trgovanje s kriptovalutami, kot drugimi finančnimi sredstvi je v zadnjem času pridobilo na popularnosti. Velika večina začne svoje trgovanje z namenom hitrega zaslužka in se ne zavedajo, da je to dolgotrajna igra.

Analize pravijo, da po enem letu le 10% trgovcev ostane v tem poslu in od tega, jih le 20% uspe preživeti do tretjega leta. Pravi izziv je torej vztrajati in trgovati tako dolgo, dokler ne začnete služiti dobička.